ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA MŁODYM

Taizé we Wrocławiu

Tysiące młodych ludzi z różnych krajów Europy i świata przyjechały do Wrocławia na Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez chrześcijańską, ekumeniczną wspólnotę z miejscowości Taizé we Francji. Spotkanie rozpoczęło się 28 grudnia 2019 r. i trwało do 1 stycznia 2020r. Pielgrzymi mieszkali u wrocławian, którzy zgłosili chęć przyjęcia na kilka dni uczestników Spotkania Młodych. Również i my przez ten czas gościłyśmy grupę siedmiu osób, 3 małżeństwa z Niemiec, Belgii i Szwajcarii, którzy posługiwali w zespole śpiewającym i jedną młodą dziewczynę z Pragi, która była członkiem zespołu porządkowego. Spotkanie rozpoczęło się 27 grudnia przyjęciem gości w parafiach. Modlitwy w Hali Ludowej odbywały się codziennie wieczorami do 31 grudnia. Modlitwa, czytania biblijne, przemyślenia przeora wspólnoty, refleksja, śpiew i taniec, spotkania w grupach międzynarodowych – to tylko niektóre elementy charakteryzujące Europejskie Spotkanie Młodych.  W ciągu dnia uczestników Spotkania Młodych  można było spotkać o godzinie 13.00 na modlitwach w kilku kościołach w centrum Wrocławia m. in. w katedrze, kościele Bożego Ciała przy Świdnickiej, kościele na Piasku, ale też w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej przy ul. Kazimierza Wielkiego. Wieczór sylwestrowy młodzież spędziła w parafiach na modlitwie, a później też na wspólnej zabawie, w której również część naszych Sióstr uczestniczyła. Pielgrzymi z różnych krajów goszczeni w danej parafii przedstawiali – charakterystyczną dla ich narodu – piosenkę, taniec lub zapraszali do wspólnej gry. Ten wspólnie spędzony czas był dla nas niezwykłą okazją do wspólnej wymiany myśli i doświadczeń, co jest swego rodzaju kluczem organizowanego Taizé.