ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA MŁODYM

Pytania

PYTANIA

100 pytań do...

Jak zostać Adoratorką?

Jeśli czujesz w swoim sercu, że Pan Bóg powołuje Cię do bycia siostrą adoratorką Krwi Chrystusa, to pierwszym etapem jest skontaktowanie się z Duszpasterstwem Powołaniowym. Ważną rolę odgrywają osobiste spotkania z promotorem powołaniowym. Pozwalają one poznać się wzajemnie i odkryć duchowość i apostolstwo naszego zgromadzenia. W celu rozeznania swego powołania proponujemy rekolekcje ze Słowem Bożym, które są prowadzone przez nasze siostry. Istnieje także możliwość krótkiego pobytu w naszych wspólnotach, gdzie można uczestniczyć w pracach i wspólnych modlitwach sióstr. Najważniejszy jest jednak kontakt osobisty z duszpasterzami powołaniowymi, które pomogą rozeznać i przyjąć swoje powołanie.