ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA MŁODYM

Maryja wzorem pokory

14-15 grudnia 2019 r. na Jasnej Górze tradycyjnie odbyło się czuwanie prowadzone przez Misjonarzy Krwi Chrystusa. Przewodnim tematem, który przyświecał rozważaniom grup Wspólnoty Krwi Chrystusa poszczególnych regionów był „Maryja wzorem pokory”. Ten szczególny czas łaski był wypełniony różnymi spotkaniami,  rozmowami, twórczymi wymianami i planami. Najważniejszym jednak spotkaniem było to jedyne w swoim rodzaju – spotkanie z Matką.

              Głównym odpowiedzialnym za organizację już zeszłorocznego czuwania modlitewnego był ks. Bogdan Witkowski CPPS. Z jego inicjatywy jedna z godzin czuwania była przydzielona młodzieży. Ze względu na specyfikę grupy temat był bardzo młodzieżowy „św. Franciszek Ksawery. Misja”. Ks. Bogdan wyznaczył mnie odpowiedzialną za przeprowadzenie tej godziny oraz za oprawę muzyczną całego czuwania. Nie muszę pisać, że w pierwszej kolejności było to doświadczenie dużej spontaniczności i zawierzenie Bożej Opatrzności. Zgromadzenie młodzieży i zespołu w pierwszej chwili wydawało się rzeczą niemożliwą, jeżeli już wydawało się, że udało się, to w ostatnich dniach okazywało się, że jednak osoby nie mogą przyjechać. Ostatecznie, poprosiłam Maryję, żeby ona przyprowadziła tych, których Ona chce.

              Przed obrazem Maryi wśród grupki Jej przyjaciół odczuliśmy Jej troskę i opiekę.