ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA MŁODYM

Kochaj i rób co chcesz!

15-18.08.2019 r. w Częstochowie u Misjonarzy Krwi Chrystusa na polach przy Sanktuarium Krwi Chrystusa odbywały się już XI Kasperiańskie Dni Młodych. Tegorocznym hasłem przewodnim były słowa św. Augustyna „Kochaj i rób co chcesz!”. Trudno o bardziej skomplikowane słowa. Od interpretacji tego prostego sformułowania aż się roi. Spróbowaliśmy i my podjąć temat jakże trudny a zarazem piękny, jakim jest wolność w miłości.

Kameralną a zarazem dynamiczną atmosferę tego święta młodzieży udało się stworzyć dzięki intensywnemu wykorzystaniu czasu. Żartowałam. Powodzenia takich spotkań w dużej mierze zależą od otwartości uczestników i organizatorów oraz od równowagi między spotkaniami, konferencjami, zabawami a modlitwą. Tegoroczne święto zawierało wszystkie te elementy.

Goście KDM-ów Anna Golędzinowska, Jan Straszyński, Marcin Zieliński, Hubert Dąbrowski to osoby, które chciały się z nami podzielić kawałkiem swego życia, spotkaniem z Jezusem, Który odmienił ich widzenie świata, sposób życia i kochania. Każda z tych historii nie tylko poruszała nasze serca, ale także uzmysłowiła nam, że nie ma jednego przepisu na szczęście i sposób kochania. Czasami tkwimy w przekonaniu, że nasz punkt widzenia jest najsłuszniejszy, a każdy inny nas unieszczęśliwia. Tymczasem Boży plan, Jego pragnienie dobra wcale nie są jakimś zagrożeniem dla naszego życia. On otwiera przed nami szerokie perspektywy większego dobra, większej miłości. Taka zmiana myślenia może początkowo boleć, ale uczy pokory w stosunku do Boga i bliźnich i czyni nasze życie bardziej prostym i otwartym na innych.

Ważnym punktem programu były codzienne Msze św. oraz wspólne modlitwy (liturgia godzin, adoracja z sakramentem pokuty i pojednania, godzina miłosierdzia, droga Krwi Chrystusa). Te spotkania z Jezusem utwierdzały nas w tym, że ten podarowany nam czas wspólnego świętowania jest darem od Jezusa.

s. Krystyna razem z s. Tatianą objęły opieką jedną z grup młodzieży, dzieląc się z nimi Słowem Bożym i chlebem z pasztetem.