ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA MŁODYM

Do Gliwic z Jezusem…

Długie siedzenie na jednym miejscu szkodzi miejscu i siedzącemu. Tą znaną maksymę niedawno potwierdzili amerykańscy naukowcy. S. Tatiana Studentowa chciała sprawdzić wiarygodność tych badań. W tym celu opuściła zakrystię w stolicy, w kościele p.w. św. Marii Magdaleny i udała się na daleki Śląsk.

W Gliwicach w chłodnych dniach 13-17.04.2019 odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Wspólnie z ks. Łukaszem Tarnowskim CPPS głosiliśmy konferencje w kościele oo. franciszkanów. Gospodarze i samo miejsce na długo zapadły nam w serce. Gościnność o. Tymoteusza i całej wspólnoty dodawały nam otuchy i otwierały na nowe pomysły katechetyczne. Dzieci i młodzież chętnie angażowali się w proponowane konkursy, zabawy, zajęcia grupowe a nawet scenki teatralne. Doświadczenia i niezwykły zmysł organizacyjny ks. Łukasza sprawiły, że uczestnicy rekolekcje nawet przez chwilę nie nudzili się. Pięknym owocem tych spotkań były pełne konfesjonały i radosne uczestnictwo w Mszy św.

Nie sposób nie wspomnieć o nieocenionej pomocy o. Lotara. Brat z gitarą nie tylko pomagał w ogarnięciu dzieci i młodzieży, ale także z entuzjazmem oprowadzał po Gliwicach, opowiadając historię miasta i jego tajemnice. W tej wspaniałej opowieści nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o lodach. Z o. Lotarem zwiedziliśmy najlepszą miejską lodziarnię.

Dziękujemy za zaproszenie, gościnę i hojne dary. Pamiętamy w modlitwie